Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA

2020-04-03

Informuję,

ze zgodnie z art. 31zza ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - Osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

 

  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie

2020-04-02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoproawnego 

Zwiadomienie o wszczęciu postępowania

2020-04-02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwesycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ... "

Zawiadomienie - budowa farmy fotowoltaicznej

2020-04-01

Zawiadomienie

Zawiadamia się strony postępowania iż w publicznie dostepnym wykazie danych umieszczona została informacja dotycząca przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 KW ..."

Decyzja z dnia 18.03.2020

2020-03-23

Decyzja

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2020-03-23

Informacja

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu rozsączającego dla przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 840 w  m. Góra Motyczna.

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2020-03-23

Informacja

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu rozsączającego dla przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 2190/2 w m. Nagoszyn.

Obwieszczenie z dnia 16.03.2020

2020-03-16

Obwieszczenie

"wydano decyzję z dnia 13.03.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW..."

Obwieszczenie z dnia 13.03.2020

2020-03-13

Obwieszczenie

"o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków "Terenu dawnego poligonu wojskowego..."

Obwieszczenie z dnia 13.03.2020

2020-03-13

Obwieszczenie

"o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków dla obszaru położonego w miejscowościach Zawierzbie i Straszęcin."

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:4321