Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Zarządzenia

Zarządzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenia:

Zarządzenie 84/2020

2020-10-13

Zarządzenie AO.0050.84.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: "POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE ŻYRAKÓW - ETAP III, zadania dofinansowane w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, część 2"

Zarządzenie 83/2020

2020-10-13

Zarządzenie AO.0050.83.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat.

Zarządzenie 81/2020

2020-10-13

Zarządzenie AO.0050.81.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków.

Zarządzenie 78/2020

2020-10-01

Zarządzenie AO.0050.78.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Żyrakowie oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego Bezpieczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone.

Zarządzenie 77/2020

2020-09-28

Zarządzenie AO.0050.77.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr AO.0050 Wójta Gminy Żyraków z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Gminie Żyraków.

Zarządzenie 76/2020

2020-09-30

Zarządzenie AO.0050.76.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2020 roku.

Zarządzenie 73/2020

2020-09-22

Zarządzenie AO.0050.73.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn "Przebudowa drogi gminnej niepublicznej dz. nr ewid. 563 w miejscowości Bobrowa"

Zarządzenie 72/2020

2020-09-16

Zarządzenie AO.0050.72.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie: wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Gminie Żyraków.

Zarządzenie 71a/2020

2020-10-13

Zarządzenie AO.0050.71a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 70/2020

2020-09-03

Zarządzenie AO.0050.70.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa drogi przeciwpożarowej do budynku szkoły w Zasowie"

Zarządzenie 69a/2020

2020-09-14

Zarządzenie AO.0050.69a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 69/2020

2020-08-18

Zarządzenie AO.0050.69.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie: aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żyraków.

Zarządzenie 68/2020

2020-08-06

Zarządzenie AO.0050.68.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06 sierpnia 2020 r.

w sprawie: wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żyraków.

Zarządzenie 67/2020

2020-09-11

Zarządzenie AO.0050.67.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Zarządzenie 66/2020

2020-07-27

Zarządzenie AO.0050.66.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 65/2020

2020-07-30

Zarządzenie AO.0050.64.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa chodnika w m. Góra Motyczna"

Zarządzenie 64/2020

2020-09-11

Zarządzenie AO.0050.64/2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.07.2020 r.

w sprawie: powołania komisji edukacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany".

Zarządzenie 63/2020

2020-07-17

Zarządzenie AO.0050.63.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

Zarządzenie 62a/2020

2020-07-31

Zarządzenie AO.0050.62a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 62/2020

2020-07-22

Zarządzenie AO.0050.62.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie 61b/2020

2020-07-03

Zarządzenie AO.0050.61b.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych za 2020 rok.

Zarządzenie 61a/2020

2020-07-03

Zarządzenie AO.0050.61a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: uchylania zarządzenia Wójta Gminy AO.0050.61.2020 zarządzenia w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych za 2020 rok.

Zarządzenie 61/2020

2020-07-22

Zarządzenie AO.0050.61.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok

Zarządzenie 60/2020

2020-07-22

Zarządzenie AO.0050.60.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: okresowego poweirzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie po upływie okresu dotychczasowego powierzenia.

Zarządzenie 59/2020

2020-07-01

Zarządzenie AO.0050.59.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie: powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

Zarządzenie 58/2020

2020-07-22

Zarządzenie AO.0050.58.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 57/2020

2020-07-22

Zarządzenie AO.0050.57.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie: wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytów długoterminowych.

Zarządzenie 56/2020

2020-07-22

Zarządzenie AO.0050.56.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie: organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Żyraków

Zarządzenie 55/2020

2020-06-10

Zarządzenie AO.0050.55.2020

Wójta Gminy Żyraków - Gminnego Komisarza Spisowego

z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie: utorzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy w Żyrakowie 

Zarządzenie 54/2020

2020-07-22

Zarządzenie AO.0054.54.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08 czerwca 2020 r.

w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie 53/2020

2020-06-19

Zarządzenie AO.0050.53.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Zarządzenie 52/2020

2020-06-19

Zarządzenie AO.0050.52.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 51/2020

2020-06-02

Zarządzenie AO.0050.51.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy w Żyrakowie sprawozdania finansowego Gminy Żyraków za 2019 rok.

Zarządzenie 50/2020

2020-06-08

Zarządzenie AO.0050.50.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art.37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zarządzenie 49/2020

2020-09-11

Zarządzenie AO.0050.49.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie 48/2020

2020-05-29

Zarządzenie AO.0050.48.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie 47/2020

2020-05-27

Zarządzenie AO.0050.47.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie 46/2020

2020-06-19

Zarządzenie AO.0050.46.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Straszęcin - etap II"

Zarządzenie 45/2020

2020-06-24

Zarządzenie AO.0050.43.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie: przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020 - 2022

Zarządzenie 44/2020

2020-06-24

Zarządzenie AO.0050.44.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat.

Zarządzenie 43/2020

2020-06-24

Zarządzenie AO.0050.43.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat.

Zarządzenie 42/2020

2020-06-19

Zarządzenie AO.0050.42.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych należących do mienia komunalnego Gminy Żyraków, zarządzanych przez jednostki organizacyjne Gminy Żyraków

Zarządzenie 41/2020

2020-05-22

Zarządzenie AO.0050.41.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie za 2019 r.

Zarządzenie 40/2020

2020-05-22

Zarządzenie AO.0050.40.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie za 2019 r.

Zarządzenie 39/2020

2020-05-11

Zarządzenie AO.0050.39.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.05.2020 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr AO.0050.22.2020 Wójta Gminy Żyraków z dnia 08 maja 2020r w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami korona wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Rrzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Żyraków

Zarządzenie 38/2020

2020-05-11

Zarządzenie AO.0050.38.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

Zarządzenie 37/2020

2020-05-22

Zarządzenie AO.0050.37.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.05.2020 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Zasów.

Zarządzenie 36/2020

2020-05-07

Zarządzenie AO.0050.36.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.04.2020 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Wiewiórka

Zarządzenie 34/2020

2020-05-22

Zarządzenie AO.0050.34.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa centrum wsi Góra Motyczna"

Zarządzenie 33a/2020

2020-04-28

Zarządzenie AO.0050.33a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 33/2020

2020-04-16

Zarządzenie AO.0050.33.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.04.2020 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr AO.0050.11.2020 Wójta Gminy Żyraków z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz ustalenia Regulaminu Konkursu.

Zarządzenie 32/2020

2020-04-14

Zarządzenie AO.0050.32.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.04.2020 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zasowie.

Zarządzenie 31/2020

2020-04-14

Zarządzenie AO.0050.31.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.04.2020 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

Zarządzenie 30/2020

2020-05-04

Zarządzenie AO.0050.30.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03.04.2020 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.

Zarządzenie 29a/2020

2020-04-08

Zarządzenie AO.0050.29a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 29/2020

2020-04-03

Zarządzenie AO.0050.29.2020

Wojta Gminy Żyraków

z dnia 03.04.2020 r.

w sprawie:  zmiany zarządzenia Nr AO.0050.13.2020 Wojta Gminy Żyraków z dnia 18 lutego 2020 r.  w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku.

Zarządzenie 28/2020

2020-04-03

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02 kwietnia 2020

nr AO.0050.28.2020 

w sprawie: powierzenia prowadzenia spraw gminy Zastępcy Wójta.

Zarządzenie 27/2020

2020-04-03

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01 kwietnia 2020

nr AO.0050.27.2020 

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Zarządzenie 26a/2020

2020-03-31

Zarządzenie 26a/2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 marca 2020 roku.

w sprawie:  upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowych wydatków w 2020 r.

Zarządzenie 26/2020

2020-05-22

Zarządzenie AO.0050.26.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 25/2020

2020-03-31

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 marca 2020

nr AO.0050.25.2020 

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie 23/2020

2020-04-07

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 marca 2020

nr AO.0050.23.2020 

w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków.

Zarządzenie 22/2020

2020-03-13

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 marca 2020

nr AO.50.22.2020 

w sprawie: wprowadzenie prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Żyraków.

Zarządzenie 21/2020

2020-03-12

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 marca 2020

nr AO.50.21.2020 

w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Żyraków.

 

Zarządzenie 20/2020

2020-03-12

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 marca 2020

nr AO.50.20.2020 

w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zasowie.

Zarządzenie 18/2020

2020-02-28

Zarządzenie AO.0050.18.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie:

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin.

Zarządzenie 19/2020

2020-05-22

Zarządzenie AO.0050.19.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.03.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

Zarządzenie 17/2020

2020-02-27

Zarządzenie AO.0050.17.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie:

powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zasowie.

Zarządzenie 16/2020

2020-02-27

Zarządzenie AO.0050.16.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie:

powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

Zarządzenie 15a/2020

2020-03-17

Zarządzenie nr AO.0050.15a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 15/2020

2020-02-25

Zarządzenie nr 15/2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie:

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarządzenie 14/2020

2020-02-18

Zarządzenie AO.0050.14.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2020 roku.

Zarządzenie 13/2020

2020-02-18

Zarządzenie AO.0050.13.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie:

ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku.

Zarządzenie 12/2020

2020-02-13

Zarządzenie AO.0050.12.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2020 roku.

Zarządzenie 11/2020

2020-02-12

Zarządzenie AO.0050.11.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie:

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz ustalenia Regulaminu Konkursu.

Zarządzenie 10/2020

2020-02-25

Zarządzenie AO.0050.10.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie:

wyznaczenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym wyznaczenia terminów składania dokumentów rekrutacyjnych do gminnego żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas i w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Żyraków.

Zarządzenie 9/2020

2020-01-30

Zarządzenie 9/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2020 roku

Zarządzenie 8/2020

2020-01-29

Zarządzenie AO.0050.8.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 89/2010 Wójta Gminy Żyraków z dnia 23 grudnia 2010 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Żyraków.

Zarządzenie 7/2020

2020-02-13

Zarządzenie AO.0050.7.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie:

ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej gminy Żyraków w 2020 roku.

Zarządzenie 6/2020

2020-01-30

Zarządzenie 6/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie:

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Korzeniów

Zarządzenie 5/2020

2020-01-30

Zarządzenie 5/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie:

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Korzeniów

Zarzadzenie 4/2020

2020-01-23

Zarządzenie 4/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie:

ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie i dyrektora Szkoły Podstawowej w Zasowie.

Zarządzenie 3/2020

2020-01-29

Zarządzenie 3/2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie:

dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków, należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat.

Zarządzenie 2/2020

2020-02-13

Zarządzenie AO.0050.2.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie:

opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy w Żyrakowie na 2020 roku.

Zarządzenie 1/2020

2020-02-13

Zarządzenie AO.0050.1.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie:

opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Żyrakowie na 2020 roku.

Zarządzenie 133/2019

2019-12-31

Zarządzenie 133/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie 132/2019

2019-12-30

Zarządzenie 132/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie 131/2019

2019-12-23

Zarządzenie 131/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planah finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok

Zarządzenie 130/2019

2019-12-23

Zarządzenie 130/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Żyraków z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Zarządzenie 128/2019

2019-12-16

Zarządzenie 128/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 grudnia 2019

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jodnostek budżetowych na 2019 r.

Zarządzenie 127/2019

2019-12-16

Zarządzenie 127/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie:

przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2020 rok.

Zarządzenie 126/2019

2019-12-03

Zarządzenie 126/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie:

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin.

Zarządzenie 124/2019

2019-12-04

Zarządzenie 124/2019

  Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 2 grudnia 2019

W sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn:
"Przebudowa  i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce nr. 833/2 w Woli Żyrakowskiej..."

Zarządzanie 123/2019

2019-12-03

Zarządzenie 123/2019

  Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 29 listopada 2019

W sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego montażu urządzeń na potrzeby SUV w Nagoszynie...

Zarządzenie 122/2019

2019-12-06

Zarządzenie 124/2019

  Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 22 listopada 2019

W sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem rozruchów i prób eksploatacyjnych urządzeń technologicznych na zadaniu pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce nr 833/2 w Woli Żyrakowskiej"

Zarządzenie 121/2019

2019-12-06

Zarządzenie 121/2019

  Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 21 listopada 2019 r.

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołanie zespołów spisowych.

Zarządzenie 120/2019

2019-12-06

Zarządzenie 120/2019

  Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 18 listopada 2019

W sprawie: powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie 119/2019

2019-11-27

Zarządzenie 119/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2019

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 102/2015 Wójta Gminy Żyraków z dnia 09 października 2015 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej od oceny przydatności składników mienia ruchomego
Urzędu Gminy w Żyrakowie i ustalania zasad przeprowadzenia likwidacji.

Zarządzenie 118/2019

2019-12-20

Zarządzenie 118/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie: ustalenia  norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żyraków oraz zasad ich rch rozliczania.

Zarządzenie 117/2019

2019-11-27

Zarządzenie 117/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 listopada 2019

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków

Zarządzenie 116/2019

2019-11-21

Zarządzenie 116/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Rewitalizacja przestrzeniu publicznej w Straszęcinie"

Zarządzenie 115/2019

2019-11-15

Zarządzenie 115/2019

Wójta Gminu Żyraków

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie wiloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

Zarządzenie 114/2019

2019-11-19

Zarządzenie 114/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2019

w sprawie: opracowania projektu budżetu gminy Żyraków na 2020 rok.

Zarządzenie 113/2019

2019-11-20

Zarządzenie 113/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2019

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowa należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat

Zarządzenie 112/2019

2019-11-20

Zarządzenie 112/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2019

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Zawierzbie

Zarządzenie 111/2019

2019-11-13

Zarządzenie 111/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2019

w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie
za odpracowaniem

Zarządzenie 107/2019

2019-10-09

Zarządzenie 107/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 października 2019

w sprawie: udzielenia upoważnienia

Zarządzenie 106/2019

2019-10-09

Zarządzenie 106/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 października 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. Budowa Ogólnodostępnej, Wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności w Bobrowej

Zarządzenie 105A/2019

2019-10-03

Zarządzenie 105A/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 października 2019

w sprawie: ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie 105/2019

2019-10-25

Zarządzenie 105/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 października 2019 r

w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków

Zarządzenie 104a/2019

2019-11-20

Zarządzenie 104a/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 września 2019

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Zasów, należącej do Gminy Żyraków na okres 1 roku.

Zarządzenie 104/2019

2019-10-25

Zarządzenie 

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 104/2019 

z dnia 30 września 2019

w sprawie:  ustalenia stawek czynszu oraz innych opłat za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków 

Zarządzenie 103/2019

2019-09-30

Zarządzenie 103/2019 

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 września 

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

 

Zarządzenie 102/2019

2019-10-01

Zarządzenie 102/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 września 2019

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie 101/2019

2019-10-07

Zarządzenie 101/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 września 2019

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków.

Zarządzenie 100/2019

2019-09-27

Zarządzenie 100/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 września 2019

w sprawie: przyznania nauczycielom nagród Wójta Gminy Żyraków.

Zarządzenie 99/2019

2019-09-20

Zarządzenie 99/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 września 2019

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie 98/2019

2019-09-20

Zarządzenie 98/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 września 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Zasowie"

Zarządzenie 97/2019

2019-09-05

Zarządzenie 97/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 5 września 2019

w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2019 przejściowego deficytu budżetu

Zarządzenie 96/2019

2019-09-10

Zarządzenie 96/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Straszęcinie"

Zarządzenie 95/2019

2019-09-10

Zarządzenie 95/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórce"

Zarządzenie 94/2019

2019-09-10

Zarządzenie 94/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS Żyraków"

Zarządzenie 93/2019

2019-09-04

Zarządzenie 93/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2019

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Morawczyńskiej, pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Korzeniowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań Szkoły.

Zarządzenie 92/2019

2019-09-04

Zarządzenie 92/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2019

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Zarządzenie 91/2019

2019-09-03

Zarządzenie 91/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 września 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
pn.: "Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Promocji w m. Wola Żyrakowska"

Zarządzenie 90/2019

2019-09-04

Zarządzenie 90/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 września 2019

w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.

Zarządzenie 89/2019

2019-09-03

Zarządzenie 89/2019

Wójt Gminy Żyraków

z dnia 29 sierpnia 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
pn.: "Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w M. Straszęcin - etap I"

Zarządzenie 88/2019

2019-08-30

Zarządzenie 88/2019

Wójt Gminy Żyraków

z dnia 26 sierpnia 2019

w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2019 roku.

ZARZĄDZENIE

Zarządzenie 87/2019

2019-08-26

Zarządzenie 86/2019

Wójt Gminy Żyraków

z dnia 26 sierpnia 2019

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie

Zarządzenie 86/2019

2019-08-19

Zarządzenie nr 86/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

Zarządzenie 85/2019

2019-08-19

Zarządzenie nr 85/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia Pani Dianie Wójcik, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań Szkoły.

Zarządzenie 84/2019

2019-08-19

Zarządzenie nr 84/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej.

Zarządzenie 83/2019

2019-08-21

Zarządzenie 83/2019

Wójt Gminy Żyraków

z dnia 14 sierpnia 2019

w sprawie: wprowadzenia "Polityki prywatności i plików cookies dla serwisów internetowych Urzędu Gminy w Żyrakowie"

Zarządzenie 82/2019

2019-08-08

Zarządzenie nr 82/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie nr 79/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

Zarządzenie 81/2019

2019-08-02

Zarządzenie nr 81/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Straszęcinie

Zarządzenie 80/2019

2019-08-05

Zarządzenie nr 80/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków.

Zarządzenie 79/2019

2019-07-29

Zarządzenie nr 79/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

Zarządzenie 78a/2019

2019-08-14

Zarządzenie nr 78a/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie 78/2019

2019-08-14

Zarządzenie nr 78/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie 77/2019

2019-07-16

Zarządzenie nr 77/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Zarządzenie 76/2019

2019-07-09

Zarządzenie nr 76/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 102/2015 Wójta Gminy Żyraków z dnia 09 października 2015 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny przydatności składników mienia ruchomego Urzędu Gminy w Żyrakowie i ustalania zasad przeprowadzania likwidacji.

Zarządzenie 75/2019

2019-08-19

Zarządzenie nr 75/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Pani Urszuli Dydo, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań Szkoły.

Zarządzenie 74/2019

2019-08-19

Zarządzenie nr 74/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej.

Zarządzenie 73/2019

2019-07-04

Zarządzenie nr 73/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Żyraków

Zarządzenie 73a/2019

2019-07-04

Zarządzenie 73a/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Pani Aldonie Kowalik, Dyrektorowi Gminnego Żłobka w Żyrakowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań żłobka.

Zarządzenie 72/2019

2019-07-02

Zarządzenie nr 72/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 28 czerwca 2019 roku 

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art.13 a ust. 2
z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zarządzenie 71/2019

2019-07-02

Zarządzenie nr 71/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 28 czerwca 2019 roku 

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art.13 a ust. 2
z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zarządzenie 70/2019

2019-07-02

Zarządzenie nr 70/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 28 czerwca 2019 roku 

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art.13 a ust. 2
z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zarządzenie 69/2019

2019-07-19

Zarządzenie nr 69/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie 68/2019

2019-06-28

Zarządzenie nr 66/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 28 czerwca 2019 roku 

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-01-01
Data publikacji:2019-01-01
Osoba sporządzająca dokument:mgr. Marta Erazmus
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:4796